Välkommen till F10:s URL förkortare

Här kan du snabbt och enkelt förkorta en lång och krånglig URL, du får även besökarstatistik till din förkortade URL

Bokmärken

Dra länken nedan till dina bokmärken för att få snabbt kunna skapa kortare URL

bookmarklet